Alugueiro Lares adícase dende hai máis de trinta anos á xestión e promoción inmobiliaria na provincia de Pontevedra, sempre vencellada ao aluguer.

Fruto do noso traballo como promotores, actualmente somos propietarios dunha ampla bolsa de inmobles en aluguer: Alugueiro Lares conta con locais comerciais e sobre todo con vivendas, que ofrecemos aos inquilinos para que teñan nela a súa residencia habitual, aínda que tamén cando precisan unha vivenda de forma temporal.

O noso proxecto susténtase nun sólido equipo de profesionais con prolongada experiencia e formación especializada na materia: axentes inmobiliarios e licenciados en Dereito.

Algueiro Lares é unha marca rexistrada de Basalnor S.L. Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra: Tomo 3097, libro 3097, folio 10, folla PO-37843. C.I.F. B36495554. Domicilio Social: Estrada Viso -Vilanova,nº 26 - Hío 36948 Cangas (Pontevedra) España.

Inmobiliaria Lares, en Cangas

  • flickr
  • google
  • facebook